>PROFESIONALNA STAMPA NA SVIM REKLAMNIM MATERIJALIMA…

Keramika

Štampa na keramici, staklu ili porcelanu je još uvek na našim prostorima "problematična" tema za reklamne potrebe.

Postoje više vrsta štampe na šoljama, čašama, pepeljarama... kod nas se uglavnom koristi DIREKTNA ŠTAMPA pomoću sito ili tampon tehnike, ili pomoću termo transfera - tehnike sito štampe nakon koje se artikal stavlja na termičku obradu na temperaturama 300,400 -900c sve zavisi od podloge na koju se štampa.

Najnovija tehnika štampe je pomoću UW štampača, ili sublimacione štampe. Obe vrste se koriste prevashodno za štampu malih tiraža.