>PROFESIONALNA STAMPA NA SVIM REKLAMNIM MATERIJALIMA…

Tampon štampa

Tampon štampa  je proces štampanja koji može preneti sliku, tekst, crtež na 3-D objekat. Ovo se postiže korišćenjem indirektnog  procesa štampanja koji uključuje sliku koja se prenosi sa klišea preko silikonskog tampona na podlogu tj.objekat štampanja. Tampon štampa se koristi za štampanje na inače teško štampanim proizvodima u mnogim industrijama pored reklamne uključujući medicinske, automobilske, promotivne, odeće i elektronske objekte, sportsku opremu i igračke. 

Jedinstvena svojstva silikonske podloge omogućavaju da se slika podigne sa ravne ravni i prenese na različite površine, kao što su ravni, cilindrični, sferni, složeni slojevi, teksture, konkavne ili konveksne površine.